Jak giełda oddziałuje na amerykańską gospodarkę ?

Rynek imprezie jest częstym wskaźnikiem dobrym dla gospodarki amerykańskiej. Odzwierciedla on, jak dużo radzą sobie każde firmy giełdowe. Jeśli handlowca są pewni siebie, będą używać akcje, fundusze inwestycyjne lub szansy na produkcje. Niektórzy eksperci uważają, że rynki przewidują, co według najbardziej dobrych inwestorów będzie przeprowadzać gospodarka w toku około sześciu miesięcy.

Zobacz więcej